Начало | История

За нас

История

Хидроенергийна компания Горна Арда е българско предприятие, основано през 1999 година от българската Национална електрическа компания и турската Джейлан Холдинг. Създадено е след подписването на междуправителствена спогодба между България и Турция за дългосрочен бартер, като турската страна изгражда в България пътища и каскада от водноелектрически централи, а в замяна внася от България електроенергия.
Проектът предвижда каскадата да включва 3 водноелектрически централи (Мадан, Сърница и Ардино) по горното течение на река Арда. В края на 1999 година беше направена първа копка, като се планираше строителството на каскадата да завърши през 2006 година. Малко по-късно проектът беше замразен, поради спорове между съдружниците.
През 2008 година австрийската компания ЕВН, която от 2005 година работи на българския пазар, в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България, изрази интереса си към проекта "Горна Арда".
На 2 септември 2009 година правителството на Република България определи „Хидроенергийна компания „Горна Арда” АД за инвеститор на каскада „Горна Арда”. Министерски съвет одобри и писмо за подкрепа за реализиране на инвестиционния проект. То не представлява държавна гаранция, не натоварва допълнително бюджета и не поражда финансови задължения за държавата. Желание да бъдат акционери в ХЕК Горна Арда изразиха НЕК, ЕВН и Alpine Bau. В началото на 2010 година Аlpine Bau, след като преразгледа бизнес-плановете за развитието си, реши да се оттегли от проекта, като по този начин в него останаха НЕК и ЕВН.
На 19 юли 2010 година, в сградата на българското посолство във Виена, в присъствието на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов, бе подписан акционерен договор за изграждане и експлоатация на хидроенергийната каскада Горна Арда, уреждащ базата за сътрудничество между НЕК и ЕВН. От българска страна документът бе подписан от Красимир Първанов, изпълнителен директор на НЕК ЕАД, а от австрийска - от Буркхард Хофер, председател на съвета на директорите на ЕВН.
Създаването на новата компания е доказателство за решимостта на ЕВН и НЕК да възобновят един отдавна планиран проект за хидроенергийна каскада по горното поречие на р. Арда в Югоизточна България.
ЕВН и НЕК вярват в голямото значение на този проект за българската икономика и население. Предварителната работа по проекта започна още през 2010 година. В периода на изграждане на каскадата ще се създадат нови работни места в региона и ще се дадат трайни икономически импулси за инфраструктурата и туризма.
ЕВН и НЕК работят в парньорство с българските институции и местната общественост.