Начало | За нас

За нас

За нас

Хидроенергийна компания "Горна Арда"


Хидроенергийна компания Горна Арда е смесено българо-австрийско търговско дружество, създадено за да проектира, изгради и експлоатира едноименната хидроенергийна каскада, разположена по горното течение на река Арда. Акционери в нея са Националната електрическа компания на България и австрийската компания ЕВН АГ.

Последната промяна в структурата на собствеността на компанията е вписана в Търговския регистър на 11 август 2011 година. Според последните промени капиталът на дружеството е 2,330 милиона лева, като ЕВН притежава 16 310 броя акции (70%), а НЕК - 6 990 броя акции (30%). Структурата на управление на компанията е двустепенна – Надзорен и Управителен съвет. Двата съвета се състоят от по трима души. Председател на Надзорния съвет е господин Фридрих Земанек, а на Управителния съвет – господин Марио Нидерволфсгрубер.