Начало | Моята Горна Арда - Паметници

Моята Горна Арда

Паметници

Природна забележителност “Хладилника”


Намира се северно от гр.Ардино, до устието на река Давидковска, при вливането и в река Арда.

виж повече...