Начало | Моята Горна Арда - Паметници | Природна забележителност “Хладилника”

Моята Горна Арда

Паметници

Природна забележителност “Хладилника”


Намира се северно от гр.Ардино, до устието на река Давидковска, при вливането и в река Арда. Представлява пещера, която може да се използва за естествен хладилник. До нея може да се достигне с автомобил. В района на “Хладилника" е построена малка уютна хижа с 12 места, собственост на Държавното лесничейство. В близост се намират Дяволският мост и останките от крепостта Кривус. Обявена за природна забележителност през 1978 г.