Начало | Екип | Фридрих Земанек, председател на Надзорния съвет

За нас

Екип

Фридрих Земанек, председател на Надзорния съвет


Фридрих Земанек е роден през 1956 г. Завършил е Университета за природни ресурси и приложни науки във Виена с диплома по Гражданско строителство и Управление на водите. Започва работа в EVN през 1982 г. След като в продължение на няколко години придобива опит при изграждането на ТЕЦ „Дюрнрор“, той се развива като експерт в областта на инженеринга и експлоатацията на ВЕЦ. През 1999 г. е назначен за инженер по безопасността на язовирите.

През 2004 г. му бе поверено управлението на evn naturkraft, дъщерното дружество в групата на EVN, което отговаря за производството на електрическа енергия от вятър, вода и слънце. Оттогава той има значимо участие в различни хидроенергийни дейности на групата EVN в Централна и Югоизточна Европа.

Фридрих Земанек членува в няколко държавни и международни асоциации, свързани с правни, технически и екологични аспекти на хидроенергетиката.