Начало | Моята Горна Арда - Паметници | Тракийското светилище “Орловите скали”

Моята Горна Арда

Паметници

Тракийското светилище “Орловите скали”


Тракийското светилище се намира на около 3 км. южно от Ардино. Този паметник на древнотракийската култура е уникален за България. На недостъпно място в скалата са били издълбани от човешка ръка повече от 100 скални ниши- некрополи с трапецовидна форма. В момента са останали 97.

Поради големия наклон на местността от различните страни височината на скалата не е еднаква. От западната страна тя е най-висока - 30 метра, от север и юг - около 25 метра, от изток - 10-12 м. Най-много ниши - 55 се намират на западната страна. Пет-шест от тях са разрушени от атмосферните условия, а може би не са били довършени. От южната страна те са 35, от северната пет, от източната, която е достъпна, има 5-6 разрушени некропола. При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Древният каменоделец е използвал всяко удобно гладко място, за да направи единични или група отвори в меката вулканична скала. Формата на всички е трапецовидна, докато размерите им са твърде различни.

Според някои учени тези ниши принадлежат на одрисите и датират още от първото хилядолетие на новата ера. Те са имали култово предназначение. В скалните ниши са били поставяни култови съдове при тържества. Открити керамични фрагменти под скалите дават основание на някои археолози да считат, че това светилище датира от V-IV в. преди новата ера. Според професор Георги Михайлов тракийското светилище датира от І-то хилядолетие преди новата ера и има култово предназначение. Той твърди, че траките изграждали своите светилища предимно на места, отличаващи се с природни особености, в които те виждали проява на божествена сила.

Вътрешните страни на много от глинените парчета, намерени около Орловите скали са обгорени. Този факт е в подкрепа на предположението, че в тези съдове траките наливали горивна течност, запалвали я и ги поставяли в специално издълбаните ниши в скалите. Този обред правели при особено тържествени случаи, примерно преди и след завършване на война и др.

Възможно е нишите да са служили за гробници-урни, където траките са поставяли праха на умрелите. Светилището е обявено за паметник на културата.