Начало | Новини | СЪТРУДНИЦИ НА ХЕК ГОРНА АРДА ПРЕДПРИЕХА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА В ПОДКРЕПА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БАЛКАНСКАТА ПЪСТЪРВА

Новини

Новини

СЪТРУДНИЦИ НА ХЕК ГОРНА АРДА ПРЕДПРИЕХА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА В ПОДКРЕПА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БАЛКАНСКАТА ПЪСТЪРВА

08.06.2015г.

3000 новоизлюпени рибки от ендемичния вид Salmo trutta fario бяха пуснати в река в Родопите

В края на месец май 2015 г. сътрудници на „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ заедно с колеги от други дружества от групата на EVN в България, извършиха зарибителна акция в Родопите. Екологичната инициатива цели да подпомогне възстановяването на силно намаляващата популация на балканската пъстърва (Salmo trutta fario), която е уникален за България вид. Рибата е застрашена както от бракониерство, така и от изместване от чуждоземни видове, нетипични за ихтиофауната на страната. Такива видове са например дъговата пъстърва и сивена. Реката, в която 3000 новоизлюпени балкански пъстърви бяха пуснати в участък от 3 км, е била специално подбрана, така че да осигурява оптимални условия за живот за конкретния биологичен вид.

Балканската пъстърва е един от 51 вида риби, включени в основния списък за наблюдение на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда. Мониторинговата система осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на което се правят анализи, оценки и прогнози за природозащитните дейности.

В израз на своята отговорност към обществото и природата, „EVN България“ и дъщерните му дружества участват в редица инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда. По отношение на биологичното разнообразие EVN осъществява свои проекти и подкрепя дейностите на природозащитни организации, свързани с опазване на защитени видове и техните местообитания в Югоизточна България.

„ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ подпомага реализацията на проекта за хидроенергийната каскада „Горна Арда“, в който мажоритарният акционер EVN AG си партнира с НЕК.