Начало | Моята Горна Арда - Конкурси | Конкурс за плакат „Добре дошли в Родопите. Богатствата на моя роден край“

Моята Горна Арда

Минали конкурси

Конкурс за плакат „Добре дошли в Родопите. Богатствата на моя роден край“


ХЕК Горна Арда организира училищен конкурс за плакат за децата от община Ардино, като темата е „Добре дошли в Родопите. Богатствата на моя роден край“.

Ученици, направете художествен проект (плакат), описващ една или няколко исторически, архитектурни или природни забележителности на района, в който живеете, и/или защитени видове в Родопите – растения, животни. Целта на проекта е да популяризирате региона чрез неговите природни красоти и исторически забележителности.

В конкурса могат да участват всички възпитаници на училищата в община Ардино от I до XII клас, като те ще бъдат разделени в три възрастови категории: Малки (1-4 клас), Средни (5-7 клас) и Големи (8-12 клас). При изработването на проекта е желателно да използвате смесена техника – рисунки, апликации, текстове, но бихте могли да включите и други материали (листа, растения, части от фотографии и пр.).

Големина на плаката – до 50/70 см.

За всяка категория спечелилите първо, второ и трето място ще получат награди!

Крайният срок за предаване на плакатите на Вашите учители е 20 ноември 2015 г.