Начало | Екип | ЕВН

За нас

Екип

ЕВН


ЕВН България е част от голямото семейство на ЕВН АГ – водеща австрийска компания, която работи в сферата на комуналните услуги. ЕВН АГ е динамично развиваща се компания със стабилни позиции на европейските енергийни пазари. Акциите й са листвани на Виенската борса.

Групата ЕВН България е създадена след приватизация на енергийни дружества в началото на 2005 г. и първоначално обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България. От декември 2007 г. ЕВН България работи и в областта на топлоснабдяването в градовете Пловдив и Асеновград, а от 2009 г. започна реализацията и на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

За периода от 2005 г. до края на 2011 година ЕВН България инвестира над 900 млн. лв. в подобряване на инфраструктурата и услугите, които предоставя на клиентите си. През 2011 г. инвестициите на компанията за подобряване на сигурността на доставките и качеството на обслужване надминават 220 млн. лв.

ЕВН АГ е компания с дългосрочни намерения в България и желае да продължи да инвестира в икономиката на страната.  Изграждането на хидроенергийна каскада Горна Арда е приоритет за ЕВН, защото е възможност да си сътрудничи с най-голямото дружество в сферата на енергетиката в България – Националната електрическа компания при изграждането на този дългоочакван от хората в Родопите проект.