Начало | Екип | Гюнтер Вайлцер, член на Управителния съвет

За нас

Екип

Гюнтер Вайлцер, член на Управителния съвет


Гюнтер Вайлцер има научни степени по електроинженерство и бизнес администрация, както и сертификат за старши Ръководител проекти от Международната асоциация за управление на проекти (IPMA).

Своя професионален опит той е натрупал, заемайки ръководни постове в областта на водноелектрическите централи и електропреносните и електроразпределителни мрежи в Азия, Европа и САЩ.

Гюнтер се присъединява към екипа на ЕВН през 2009 г., а през октомври 2012 г. става член на мениджърския екип на проекта „Горна Арда“. Той е назначен за член на Управителния съвет на ХЕК „Горна Арда“ през юни 2013 г.