Моята Горна Арда

Паметници

Връх Карабурун


Връх Карабурун (от турски "Черен нос") е с височина 1027 м. и е разположен на вододела между реките Малка Арда и Арда, малко преди двете реки да се влеят една в друга. От местността има невероятна гледка към почти целите Средни и Източни Родопи. 
Поради стратегическото разположение на това място през V-VI в. е била изградена ранновизантийска крепост, от която в момента има разкрити части от основи на каменен строеж и стени. Направените разкопки доказват, че е имало светилище 1500 години преди Христа, а към 6 век след н.е. е имало укрепено селище, от където са били контролирани търговските пътища в Средните Родопи.