Моята Горна Арда

Паметници

Връх Алада


Един от най-високите върхове в Източните Родопи - 1240м. Намира се на границата между Ардино, Джебел и Неделино. В околността има водни извори, от които блика студена вода от дълбините на Алада. Местна легенда разказва, че по време на турското нашествие в Родопите, тук, на Аллах-даг, османците получават заповед да спрат с клането и да започнат помохамеданчването.