Начало | Новини | ВЕРНЕР КАЗАГРАНДЕ пред БНР: РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА КАСКАДА „ГОРНА АРДА“ ПРОДЪЛЖАВА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Новини

Новини

ВЕРНЕР КАЗАГРАНДЕ пред БНР: РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА КАСКАДА „ГОРНА АРДА“ ПРОДЪЛЖАВА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

13.05.2015г.

Работата по проекта за каскада „Горна Арда“ продължава с подготвителни дейности, които трябва да се извършат, преди да може да се види крайният резултат, като компанията не е загубила своя оптимизъм, че ще доведе проекта до успешен край, каза Вернер Казагранде, председател на Управителния съвет на ХЕК „Горна Арда“, в интервю за БНР. Тези дейности включват взаимодействие с различни български институции (напр. Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие), за да се установят законовите положения, свързани с осъществяването на проекта.

Проектът за каскадата все още няма оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), защото е целесъобразно тя да се направи, когато е налице окончателният технически проект. Първоначалният проект е бил планиран през 70-80-те години на XX век, но ситуацията в България оттогава до днес се е променила значително (общество, политическа система, електроенергиен пазар, нови екологични стандарти при проектиране на ВЕЦ). При инвестиране в нова водноелектрическа централа днес трябва да се вземат предвид редица фактори и това е сложен процес, добави Казагранде и подчерта, че проектът за каскада „Горна Арда“, правен преди години, е солидна основа за настоящата работа, а сега се проверява коя част може да бъде внедрена в реалността, кои части могат да бъдат променени или изоставени, но нищо не е окончателно фиксирано. Швейцарската фирма “Stucky” беше наета да изготви идеен технически проект, за да се провери приложимостта на проекта, подготвен от ХЕК „Горна Арда“. Следващата стъпка е да се развие този идеен проект, отчитайки резултата от ОВОС, нормативите за подробен устройствен план и всички останали изисквания. Дали проектът ще бъде изпълнен в пълния си мащаб зависи от проучванията, които се правят в момента. Реализацията е трудна, заради българските и европейските екологични стандарти, а общата икономическа ситуация и тази в българския енергиен сектор не улесняват процеса.

Както е известно, НЕК има голям опит в строителството на ВЕЦ и би било глупаво тази експертиза да не се използва в този проект, каза Вернер Казагранде. Към момента EVN е готова да финансира изцяло периода на разработване на проекта със собствени средства, така че на първо време НЕК няма нужда да участва с пари.

Общата проектна цена не е ясна към този момент, тъй като тя зависи от проучването, конкретните параметри на проекта, икономическата ситуация и т.н. Сумите, споменавани при сключването на акционерното споразумение, са били максимални – изчислени въз основа на допускането, че ще бъде изграден старият проект с три много големи язовира. Сега нашата задача е да разберем дали в това всъщност има смисъл, допълни Казагранде. Според него, забавянето на проекта не е загубено време, защото колкото по-дълго се подготвяш за нещо, за толкова по-кратък срок ще го направиш. Не трябва да спестява от тази подготвителна фаза, тъй като в последствие може да се окаже, че това би довело до десетократно по-високи разходи. Предвид факта, че строителството на каскада „Долна Арда“ е отнело десет години, е ясно, че осъществяването на такива проекти отнема много време.

В заключение Вернер Казагранде изрази увереност, че проектът „Горна Арда“ може да бъде осъществен успешно. За компанията е особено важно, че той беше обявен за проект от национално значение, тъй като това ще улесни и съкрати административните процедури. Този статут не освобождава проектната компания от задълженията, произтичащи от законодателството и не дава някаква финансова подкрепа от страна на правителството, но наличието му е от голяма важност. Реализацията на „Горна Арда“ може да се превърне в ситуация “печеля-печелиш”. Според Казагранде, проектът за каскада „Горна Арда“ има голям шанс да бъде осъществен, което ще допринесе за увеличаване на дела на зелена енергия в България. Разбира се, и EVN също би имала полза от него. И не на последно място, това ще даде добър стимул и на региона.