Начало | Екип | Анни Христова, заместник-председател на Управителния съвет

За нас

Екип

Анни Христова, заместник-председател на Управителния съвет


Анни Христова е родена през 1961 г. През 1985 г. завършва Московския институт по строително инженерство със степен магистър-инженер по хидротехническо строителство.

Професионалния си опит е натрупала при подготовката, изпълнението и контрола на големи проекти като ПАВЕЦ „Чаира“, каскада „Горна Арда“, ХВ „Цанков камък“, язовир „Луда Яна“ и ПСПВ, ХВ „Яденица“ и пътни проекти.

Анни Христова е член на Българското дружество по големите язовири (BUNCOLD), член на Международната комисия по големите язовири (ICOLD). Тя има богат опит в управлението на проекти с международно участие. Владее руски и английски език.

От юни 2015 г. е ръководител управление „Електропроизводство“ в „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, както и ръководител на проекта за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“. През 1994-1996 г. е работила в НЕК ЕАД - Клон „Хидроелектроинвест“, а в периода 1999-2008 се е занимавала с договорния процес и проектния контрол в проекта за хидроенергийна каскада „Горна Арда“.

Назначена за заместник-председател на Управителния съвет на ХЕК „Горна Арда“ през септември 2015 г.