Моля, задайте въпрос за поръчка

Обявление за откриване на процедура „Изготвяне на технически анализ (оценка) на материални активи „Хидроенергийна схема Мадан – изграждане на отбивни тунели”, собственост на „Национална електрическа компания” ЕАД