Моля, задайте въпрос за поръчка

Търг за инженерно-проектантски работи Хидровъзел Ардино Деривация - Разработване на проекти България – Каскада Горна Арда ВЕЦ (водноелектрически централи) за производство на електроенергия